HUR MAN BEHANDLAR OSTEOPENI FÖR ATT FÖRHINDRA OSTEOPOROS - DEGENERATIVA SJUKDOMAR

Hur man behandlar osteopeni för att undvika osteoporosRedaktionen
propyl
propyl
För att behandla osteopeni rekommenderas kalciumtillskott och D-ersättning, liksom förändringar i vanor som kan bidra till förlust av kalcium i benen, till exempel att undvika alkohol och röka, gå ner i vikt och engagera sig i fysisk aktivitet. Osteopeni identifieras med ben-densitometri-testet, vilket visar en T-poäng mellan -1 och -2, 5 och uppstår på grund av minskningen av benbeständighet orsakad av förlust av kalcium men har ännu inte blivit osteoporos. Läs mer om