ÖVERFÖRING OCH FÖREBYGGANDE AV SYFILIS - INTIMA LIVET

Lär dig hur syfilis får och hur man skyddar detRedaktionen
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Den huvudsakliga formen av överföring av syfilis är genom oskyddad intim kontakt med en infekterad person, men kan också uppstå genom kontakt med blod eller slemhinna hos personer som är smittade med bakterien Treponema pallidum , som är ansvarig för sjukdomen. Det är viktigt att syfilis identifieras och behandlas snabbt, annars kan det kompromissa med ögon, ben, hjärta och till och med centrala nervsystemet. Hur överf