KIRURGI FÖR TONSILLIT - VAD ÄR OCH HUR ÄR ÅTERHÄMTNING - ALLMÄN PRAXIS

Hur går det för kirurgi för att ta bort tonsillerna?Redaktionen
Folicorin
Folicorin
Operationen för tonsillit eller tonsillektomi utförs i fall av kronisk tonsillit eller när behandling med antibiotika inte ger positiva resultat. Dessutom anges prestanda när tonsillerna ökar och till och med hindrar luftvägarna, försämrar andningen eller stör barnets tillväxt. Vanligtvis operation för tonsillit innefattar borttagning av adenoiderna, vilket är en uppsättning vävnad som kan infektera tillsammans med tonsillerna. Så här är ad