FÖRLOSSNINGSLÄKARE - ALLMÄN PRAXIS

förlossningsläkareRedaktionen
Folicorin
Folicorin
Förlossningspersonal är läkare som specialiserar sig på att följa graviditeten och genomföra leveranserna. Under graviditeten är förekomsten av förlossningsvårdspersonal viktig eftersom det är han som utför prenatalvård som begär de nödvändiga testen för att utvärdera kvinnans och barnets hälsa, såsom blodprov och ultraljud. Konsultationer med