OVIDREL - OCH MEDICINERING

OvidrelRedaktionen
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Ovidrel är ett läkemedel som indikeras för behandling av infertilitet som består av ett ämne som heter alfacoriogonadotropin. Detta är en gonadotropinliknande substans som finns naturligt i kvinnans kropp under graviditeten och är relaterad till reproduktion och fertilitet. Ovidrel produceras av Mercklaboratoriet och marknadsförs i en färdigfylld spruta innehållande 250 mikrogram alfodongonadotropin i 0, 5 ml lösning. Indikatio