PCRE EXAMEN: VAD ÄR DET FÖR OCH HUR ÄR DET GJORT - DIAGNOSTISKA PROV

PCRE-examen: vad är det och hur är det gjort?Redaktionen
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Bukspottkörtel endoskopisk retrograd kolangiopancreatografi, som endast är känd som ERCP, är en undersökning som används för att diagnostisera sjukdomar i gall- och bukspottskörteln, till exempel kronisk pankreatit, kolangit eller kolangiokarcinom. Den största fördelen med denna undersökning är att förutom att kunna göra diagnosen utan kirurgi kan den också behandla enklare problem genom att ta bort små stenar som är på plats eller till och med utöka gallgångarna med placering av en stent . Emellertid är ERCP