TIMENTIN - OCH MEDICINERING

TimentinRedaktionen
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Timentin är ett antibakteriellt läkemedel som har som aktiv substans ticarcillin kombinerat med clavulansyra. Denna injicerbara läkemedel är indicerad för behandling av infektioner i benen, luftvägsinfektioner och i huden. Timentins verkan är att hämma syntesen av det cellulära membranet hos bakterier som försvagas och elimineras från kroppen, vilket förbättrar symtomen på infektion. Indikationer