Timentin


Redaktionen
Känn de 6 typerna av toxoplasmoser
Känn de 6 typerna av toxoplasmoser
Timentin är ett antibakteriellt läkemedel som har som aktiv substans ticarcillin kombinerat med clavulansyra. Denna injicerbara läkemedel är indicerad för behandling av infektioner i benen, luftvägsinfektioner och i huden. Timentins verkan är att hämma syntesen av det cellulära membranet hos bakterier som försvagas och elimineras från kroppen, vilket förbättrar symtomen på infektion. Indikationer