Hur man gör ett bandage för hemma i hemmet


Redaktionen
Jordgubbsdiet
Jordgubbsdiet
Innan du klär på enkla sår, som ett litet fingerskär, är det viktigt att tvätta händerna och om möjligt sätta på rena handskar för att undvika att sår sönderföras. I andra typer av mer komplicerade sår, såsom brännskador eller sängar, måste andra vård tas och i vissa fall kan dressingen till och med behöva göras på sjukhuset eller kliniken för att undvika komplikationer som svåra infektioner och dödsfall i vävnaderna . Säkra med ett tejp Huvudt