FAROR AV UNDERNÄRING TILL HÄLSAN - KOST OCH NÄRING

Konsekvenser av undernäringRedaktionen
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Vad är normal, hög och låg hjärtfrekvens och hur man normaliserar
Den främsta konsekvensen av undernäring är minskningen av fysisk tillväxt och det lägre intellektuella resultatet hos barn. Detta beror på att den extrema tunnheten slutar med att minska höjden som barnet kan nå i vuxenlivet, och det hindrar deras lärande, minne och resonemang. Undernäring uppstår på grund av en kronisk brist på kalorier och näringsämnen i kroppen, vilket kan bero på antingen frånvaro av mat eller oförmåga att äta ordentligt, som vid allvarliga sjukdomar som cancer. Följaktligen är de